Veškeré informace a grafické prvky (loga, fotografie, návody, vizuály aj.) uvedené v části KE STAŽENÍ je nutné používat v souladu s následujícím upozorněním na práva z duševního vlastnictví.


UPOZORNĚNÍ NA PRÁVA Z DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Jméno a logo skupiny V. E. Group a veškeré ostatní materiály, které lze stáhnout ze stránek ve-group.cz, podléhají autorským právům, nebo jsou jinou formou duševního vlastnictví skupiny V. E. Group. Uživatel těchto webových stránek a organizace, kterou představuje, dále jen „vy“, smíte duševní vlastnictví skupiny V. E. Group využívat pouze pokud:


  • Nepoškodíte, nezkreslíte ani nepozměníte duševní vlastnictví skupiny V. E. Group. Na veškeré materiály použité v souvislosti s duševním vlastnictvím skupiny V. E. Group umístíte popisky, označení a upozornění touto společností předepsané.


  • Na požádání poskytnete skupině V. E. Group zdarma reprezentativní vzorky materiálů zobrazujících duševní vlastnictví této společnosti, abyste ji ujistil o splnění těchto podmínek.


  • Berete na vědomí, že skupina V. E. Group je vlastníkem duševního vlastnictví skupiny V. E. Group, a souhlasíte s tím, že vám na toto duševní vlastnictví nevznikají žádná zákonná práva.


Povolení využívat duševní vlastnictví skupiny V. E. Group vám může být odňato v případě, že duševní vlastnictví skupiny V. E. Group využijete způsobem, který bude pro čtenáře či diváky matoucí či zavádějící ve smyslu vztahu mezi skupinou V. E. Group a autorem; či v souvislosti s jakýmkoli pornografickým materiálem či protiprávními aktivitami; či způsobem, který může poškodit image skupiny V. E. Group na veřejnosti.

.........................................................................................................................................................................................................