ODBORNÉ EXKURZE


Uskutečněné exkurze:

 • říjen 2009 FVE Žíšov - odborná exkurze pořádaná ve spolupráci se společností Schneider Electric, pro 35 potencionálních investorů nakloněných investování
  do výstavby FVE

............................................................................................................................


EXKURZE PRO ŠKOLY A DĚTI


Společnost V.E. Group byla založena s hlavním cílem podporovat rozvoj efektivního využívání obnovitelných zdrojů energie, a tím přispět k rozvoji společnosti v souladu s principy udržitelného rozvoje a zachování přírodního bohatství dalším generacím.

Naše společnost rozšířila své aktivity o projekty směřující k ekologické výchově dětí a mládeže. Naším cílem není jen zprostředkování informací, ale i změna způsobu uvažování a cítění. Naší snahou je vychovat šetrné a ohleduplné bytosti, které jsou ke svému prostředí otevřené a dokážou samy pohotově hledat nové postupy k řešení problémů. Cítící člověk si sám musí uvědomit jistou ekologickou zodpovědnost.

V rámci našeho projektu nabízíme prohlídku FVE Žíšov, která je určena školním skupinám dětí s pedagogickými pracovníky (dozorem). Programová náplň exkurze je tématicky i obsahově přizpůsobena věku posluchačů. Děti na začátku programu obdrží pracovní výukové listy, ve kterých řeší konkrétní úkoly. Vyplněné pracovní výukové listy si děti odvezou s sebou jako výstup z exkurze a je možno s ním dále pracovat.Pracovní výukové listy si lze stáhnout přímo na těchto stránkách:

 •   pracovní výukový list pro ZŠ (první stupeň)

 •   pracovní výukový list pro ZŠ (druhý stupeň)

Aby byla návštěva FVE co nejzajímavější a nejpřínosnější, nabízíme učitelům podklady k přípravě předem.Uskutečněné exkurze:

 • 29.11. 2011 FVE Žíšov - exkurze žáků III.A a IV.D ze Základní školy Kolín IV, Prokopa Velikého 633 (Environmentální projekt financovaný
  ve spolupráci s městem Kolín)
 • 17.10. 2012 FVE Žíšov - exkurze žáků ze Základní a Praktické školy SVÍTÁNÍ se sídlem Komenského 432, Pardubice (www.svitani.cz)

Orientační rozvrh standardní exkurze:

 •   úvodní výklad průvodce (OZE, stručná historie elektrárny, základní technické parametry...)

 •   prohlídka provozu elektrárny s výkladem

Obvyklá doba trvání standardní exkurze je 1 - 2 hodiny.


Kontakt pro objednání exkurze:

Exkurzi do fotovoltaické elektrárny Žíšov si je nutné rezervovat na tel. čísle +420 734 445 165, nebo e-mailem exkurze@ve-group.cz.


Termíny:

Pouze na objednávku od března do listopadu každé pracovní pondělí až pátek (9.00 - 14.00 hod.).
Doporučujeme objednat exkurzi v dostatečném časovém předstihu, poradit se o počtu účastníků a její organizaci.


Upozornění:

Doporučujeme vhodnou obuv a oblečení. Fotovoltaická elektrárna je průmyslové prostředí, proto buďte opatrní na své zdraví. Dbejte pokynů průvodce. V případě nekázně může být exkurze ihned ukončena a skupina vyvedena pryč z objektu.


Mapa (poloha elektrárny):

.................................................................................................................................................................................................................Zvětšit mapu

.................................................................................................................................................................................................................