Historie skupiny V.E. Group

HISTORIE SKUPINY V.E. GROUP

...........................................................................................................................


2006

Založení společnosti V. E. Group, s.r.o.


...........................................................................................................................


2007

Založení akciové společnosti Vavřinec Energy a.s.


...........................................................................................................................


2010

Založení akciové společnosti Vavřinec UJ a.s.


...........................................................................................................................


2011

Z důvodu stále rostoucí poptávky a monitorování trhu společnost V.E. Group rozšiřuje své portfolio produktů a služeb. Další významnou událostí tohoto roku je založení společnosti V.E.Trading s.r.o., která tak může využít všechny získané odborné zkušenosti z oblasti vývoje, projekce, výstavby, údržby a servisu technologií vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů.


Budoucnost příštích let je více než slibná. Cílem skupiny V. E. Group je stát se evropským a světovým lídrem v oblasti využívání obnovitelných zdrojů energie, a tím přispět k rozvoji společnosti v souladu s principy udržitelného rozvoje a zachování přírodního bohatství dalším generacím.


...........................................................................................................................