Osvědčení & certifikáty

............................................................................................................................................................................................................


Společnost V. E. Group s.r.o. disponuje následujícími osvědčeními a certifikacemi:

CERTIFIKÁTY VYDANÉ SPOLEČNOSTÍ SCHNEIDER ELECTRIC CZ.

OSVĚDČENÍ F00110850 VYDANÉ SPOLEČNOSTÍ EKO-KOM.

............................................................................................................................................................................................................

Certifikát systémového integrátora Schneider Electric
Osvědčení EKO-KOM F00110850

............................................................................................................................................................................................................