Provádíme komplexní realizace bioplynových stanic, od přípravných a povolovacích prací, přes stavbu a montáž technologie, až po uvedení bioplynové stanice do provozu a následný servis.


Při realizaci bioplynových stanic používáme vyspělé a prověřené technologie, které společně s osvědčeným koncepčním řešením zajistí funkčnost, vysokou výtěžnost a provozní spolehlivost. Námi vybudované bioplynové stanice pracují s rozmanitými vstupními surovinami, od kukuřičné siláže a kejdy, přes velké množství travní senáže a chlévské mrvy, až po biologicky rozložitelné komunální odpady.


Biologické odpady jsou hodnotná surovina!!!

.............................................................................................................................


Komplexní balíček služeb pro investory zahrnuje zejména:

 • studii proveditelnosti


 • zjišťovací řízení EIA


 • energetický audit


 • právní poradenství a komunikaci s úřady


 • všechny stupně projektové dokumentace


 • inženýring


 • dodávku díla, stavební i technologické části


 • revizní služby


 • uvedení stanice do provozu, zaškolení obsluhy na fungující bioplynové stanici


 • metodickou pomoc při zpracování žádosti o udělení licence na prodej elektřiny


 • analýzu vstupní biomasy


 • monitoring a vyhodnocování účinnosti


 • pravidelnou technickou a netechnickou údržbu


 • efektivní periodický a operativní servis (záruční i pozáruční)


 • diagnostické služby

.................................................................................................................................................................................................................