S rostoucí cenou ropy roste také snaha nalézt způsob, jak snížit v oblasti mobility závislost na fosilních palivech. Jednou z cest je „elektrifikace“ automobilové dopravy. Koncept elektromobility nabízí komplexní řešení podpory rozvoje elektromobilů včetně potřebné infrastruktury.

V posledních dvou desetiletích došlo k několika zásadním změnám, které myšlenku silničních vozidel poháněných elektřinou vrátily „na pořad dne“. Klíčovým faktorem v této oblasti je rozvoj technologie akumulátorů, ke kterému dochází v posledních letech zejména díky masivnímu rozvoji notebooků, mobilních telefonů, digitálních fotoaparátů a dalších přístrojů napájených bateriemi. Technologický rozvoj přinesl výrazné snížení cen baterií, zvýšení jejich kapacity, snižení hmotnosti a prodlužování životnosti. Moderní technologie také umožnily zdokonalení řízení dobíjení a vyšší rychlost obnovení kapacity baterií.

Dalším přínosem elektromobility je a to zejména ve městech výrazné snížení emisí škodlivin, skleníkových plynů, snížení hluku a celkové zlepšení životního prostředí.

V návaznosti na elektrifikaci automobilové dopravy a budování potřebné infrastruktury přináší společnost V.E. Group svým zákazníkům komplexní řešení v oblasti dodávky veřejných, průmyslových a domácích nabíjecích stanic vč. solárních carportů. V této oblasti spolupracujeme s předním světovým výrobcem Schneider Electric.


.............................................................................................................................


Solární zastřešení parkovišť, dobíjecích a čerpacích stanic


V posledních letech se po celém světě začínají objevovat fotovoltaické instalace na plochách, které jsou jinak zcela nevyužité. Mezi takovéto instalace bezpochyby patří solární zastřešení parkovišť, dobíjecích a čerpacích stanic, které kromě získané energie poskytuje i stín a ochranu zaparkovaným vozidlům. Společnost V. E. Group poskytuje v této oblasti komplexní služby. Naše působnost je celostátní, výjimkou však nejsou ani výjezdy k zákazníkům do zahraničí.


Instalace klasického zastřešení je sama o sobě často luxusem, který si provozovatelé parkovišť (ať už města a obce či majitelé kancelářských budov, obchodních domů nebo nemocnic), nemohou dovolit. Instalace solárního zastřešení však přináší elegantní řešení, které dokáže vlastní výrobou elektrické energie vygenerovat prostředky na pokrytí pořizovacích nákladů, provoz parkoviště a je schopna svému provozovateli ušetřit náklady za el. energii (např. osvětlení parkoviště) nebo dokonce přinášet zisk. Na trhu jsou k dispozici různé modulové systémy, které jsou vhodné pro všechny externí otevřené parkovací plochy. Tyto systémy lze díky jejich variabilitě přizpůsobit různým požadavkům provozovatele (počet parkovacích míst ve vztahu k rozmístění apod.). Solární zastřešení parkovišť je dodáváno v různých designech, které mohou ovlivnit a dotvářet vzhled areálu či budov. Při projekci a samotné instalaci lze již v současné době počítat s budoucí instalací dobíjecích stojanů pro hybridní automobily, elektromobily a elektroskůtry. Tyto dobíjecí stanice mohou být v budoucnu pro provozovatele parkovišť dalším zdrojem příjmů. Solární parkoviště může pracovat v ostrovním systému nebo je lze připojit do sítě. I když naše území nepatří k nejslunnějším místům na zemi a vhodnost instalací těchto zařízení je u nás určitým způsobem limitována najde se dostatečné množství měst a obcí kde najdou tyto solární parkovací systémy své uplatnění.
.................................................................................................................................................................................................................