Kvalitně pro vás vypracujeme Geometrický plán, zaměříme váš pozemek pro projekt a nebo vytyčíme budoucí stavbu. Nabízíme komplexní geodetické služby na profesionální úrovni a za přijatelné ceny.


V případě, že se rozhodnete s námi spolupracovat, jsme připraveni vám v co nejkratším termínu vypracovat cenovou nabídku a začít pracovat na zakázce.


.............................................................................................................................


Komplexní balíček služeb zahrnuje zejména:Pro investory, architekty a projektanty

 • Mapové podklady pro projektování v investiční výstavbě


 • Stavební dokumentace budov – stavebních plánů


 • Tématické mapy pro správní účely


 • Tématické mapy měst a obcí


 • Základní mapy závodů


 • Tématické mapy průmyslových areálů


Pro stavební firmy

 • Vytyčení prostorové polohy, tvaru a rozměru objektů staveb a vytyčení terénních úprav


 • Zaměření pokládky inženýrských sítí s digitálním zpracováním dle předpisů správců


 • Měření a výpočty kubatur


 • Kontrolní měření objektů staveb a terénních úprav


 • Zaměření skutečného provedení stavby, včetně zpracování kompletní dokumentace pro předání na příslušné úřady


 • Vyhotovíme geometrický plán


Pro soukromé osobyPřed zahájením stavby

 • Geodetické zaměření pozemku pro potřeby vyhotovení projektu rodinného domu nebo jiné stavby.


 • Digitální mapový podklad, obsahující geodetické zaměření všech prvků polohopisu a výškopisu, které jsou na pozemku a v jeho nejbližším okolí.Při zahájení stavby


Vytyčení rohů objektu pro založení stavby (zhotovení laviček), přenesení výšky, včetně geodetického předávacího protokolu o odborném geodetickém vytyčení potřebného pro kolaudaci. Rozměry a poloha domu budou geodeticky vytyčeny na správné místo na pozemku. Rohy domu se stabilizují roxory nebo kolíky a jejich směr se následně zajistí na tzv. lavičky (dva svislé zatlučené kůly a jedno vodorovné prkno), zajišťující po celou dobu výstavby polohu a výšku domu.Před ukončením stavby


Možná budete potřebovat geodetické zaměření trasy a zpracování dokumentace přípojek inženýrských sítí – vodovodní, kanalizační, plynové a elektrické přípojky. A také geodetické zaměření stavby za účelem získání hypotéky. V tom případě hotový nebo rozestavěný dům geodeticky zaměříme, vyhotovíme geometrický plán a předáme na katastrální úřad. Po provedení zápisu je možné žádat u banky o hypotéku či úvěr. Určitě budete potřebovat geodetické zaměření stavby za účelem získání kolaudačního rozhodnutí, a proto vám vyhotovíme geometrický plán (pokud ho již nemáte z důvodu žádání o hypotéku)..................................................................................................................................................................................................................