Společnost V.E. Group nabízí v oblasti komunální energetiky komplexní ekologické a úsporné systémové řešení.


.............................................................................................................................Komunální energetika

Oficiálně termín „komunální energetika“ ustanoven není, ale lze jej odvodit například ze zákona o hospodaření energií, který mimo jiné definuje „územní energetickou koncepci“, jejíž podrobnosti jsou pak dále stanoveny v nařízení vlády č. 195/2001 Sb., kterým se stanoví podrobnosti obsahu územní energetické koncepce.


Pokud je pojem „komunální energetika“ někdy používán, často se tím rozumí způsob zásobování energií, případně výroby tepla a elektřiny na území města.


Z pohledu praxe a udržitelného rozvoje je však vhodné tuto definici rozšířit i o stranu spotřeby energie a postihnout tak veškeré druhy energií a procesy jejich výroby, transformace a spotřeby na území města.


Ceny energií dlouhodobě rostou.


Jedním z procesů komunální energetiky, který současně představuje obranu před nárůstem cen energie, resp. pomáhá stabilizovat výdaje za energie, je důsledné a dlouhodobé energetické plánování. Strategické dokumenty města v oblasti komunální energetiky mohou ovlivňovat buď všechny budovy a zařízení na území města (typicky územní plán, územní energetická koncepce, integrovaný plán rozvoje města) nebo pouze budovy a zařízení ve vlastnictví města (energetické plány města, akční plány k energetickým plánům).


Základním krokem pro tvorbu a aktualizaci energetických plánů je nastavení systému sledování a vyhodnocování energetických dat v rámci města.


Na základě těchto poznatků lze vytvořit komplexní ekologické a úsporné systémové řešení.
.................................................................................................................................................................................................................