Během provozování fotovoltaické elektrárny dochází z nejrůznějších důvodů k poruchám, ať už z hlediska chybného návrhu, nedodržení projektové dokumentace, vad jednotlivých komponent nebo vlivem externích faktorů. Každou hodinu, kdy FVE nevyrábí, způsobuje provozovateli velkou finanční ztrátu. Z hlediska finanční výhodnosti je lepší poruchám předcházet a minimalizovat jejich vznik. Vzhledem k překotným realizacím v letech 2009 a 2010 došlo u řady velkých i menších instalací ke změnám projektů a z časových důvodů i k chybám v průběhu jejich realizace. Díky profesionální optimalizaci stávajících FVE je možno tyto chyby identifikovat a odstranit a tím dlouhodobě zvýšit výnosy až o několik procent.


Po celkové optimalizaci dané fotovoltaické elektrárny zůstává nejdůležitějším faktorem důsledný monitoring FVE a to z důvodu celkové ekonomické rentability projektu FV elektrárny, která je v prvé řadě závislá na roční výrobě elektrické energie (tedy počtu prodaných kWh).


.............................................................................................................................Naše služby v oblasti optimalizace provozu fotovoltaických elektráren:

  • Analýza stávajícího stavu FVE


  • Kontrola (porovnání) návrhu a fyzické realizace Vaší FVE


  • Tvorba nezávislé studie (externí technický audit), včetně případných doporučení projektových a montážních změn


  • Kalkulace ekonomických aspektů pro rozhodování o smysluplnosti implementace navržených opatření


  • Realizace navržených optimalizačních opatření.................................................................................................................................................................................................................