Provádíme komplexní výstavbu všech druhů, typů a velikostí ostrovních systémů (Off-Grid systémů). Díky širokému spektru nabízeného sortimentu a služeb je naše společnost schopna uspokojit jak požadavky soukromých uživatelů, tak náročné potřeby velkých firem a nadnárodních korporací.


Svým zákazníkům se snažíme přinášet produkty, využívající nejmodernější technologie a materiály, které jsou výsledkem dlouhodobého vývoje. Námi nabízené komponenty a příslušenství od renomovaných výrobců představují špičku v oboru a díky nim můžeme garantovat vysokou míru efektivity jednotlivých technologií. Produkty společnosti, jejich řešení se společně s kvalitou opírají o propracovanou dlouhodobou koncepci certifikovaných zaměstnanců společnosti a spolupracujících dodavatelů. Naše společnost má za sebou celou řadu úspěšných referencí. Na realizovaných projektech se podílejí výlučně špičkoví specialisté z oboru projekce, optimalizace, výstavby, realizace a provozu.


.............................................................................................................................


Komplexní balíček služeb pro investory zahrnuje zejména:

 • kompletní projektantský servis


 • energetické audity a posudky


 • finanční modely návratnosti


 • právní poradenství a komunikaci s úřady


 • výstavbu ostrovního systému


 • revizní služby


 • monitoring a vyhodnocování účinnosti ostrovního systému


 • pravidelnou technickou a netechnickou údržbu


 • efektivní periodický a operativní servis (záruční i pozáruční)


 • diagnostické služby (termovizní měření FV panelů apod.)
Problematika ostrovních systémů


BUDOUCNOST ENERGIE A INTELIGENTNÍ SÍTĚ


Skutečností, kterou nelze zpochybnit je, že poptávka po energii celosvětově roste. Na základě této hybné síly probíhá soustavná optimalizace celého energetického systému. Za touto větou se skrývá inteligentní infrastruktura sítě – Smart Grid. Nahradit stárnoucí a místy zastaralou energetickou infrastrukturu a zajistit tak světovému energetickému systému trvale udržitelnou podobu je náročný úkol. Na uspokojení rostoucí poptávky po energii bude mít zásadní vliv chytrá a flexibilní infrastruktura sítě, chytrá výroba a inteligentní budovy. Chytré sítě Smart Grids jsou oproti stávajícím sítím stabilnější, efektivnější a dokáží lépe propojit energii z obnovitelných zdrojů s energií konvenční. V klasických energetických sítích výroba energie následuje spotřebu. Ale v budoucnu se naopak bude spotřeba energie řídit její výrobu. Míříme k opuštění jednosměrného toku energie a informací a jejich nahrazení za toky obousměrné.

Součástí vývoje chytrých sítí je i jejich decentralizace což v praxi bude znamenat harmonickou symbiózu omezeného počtu moderních „klasických“ výroben elektřiny a velkého množství malých lokálních energetických jednotek pracujících na různých fyzikálních principech.CO JSOU TO OSTROVNÍ SYSTÉMY (OFF-GRID SYSTÉMY)


Jedná se o fotovoltaické elektrárny fungující nezávisle na rozvodné elektrické síti (elektrárna musí být galvanicky oddělená od elektrizační soustavy). Ostrovní systémy můžou mít různou velikost i podobu. Lze jej stejným způsobem aplikovat na satelitní městečko, továrnu, rodinný dům nebo jen chatu. Energii ostrovní systémy získávají ze slunce, větru, vody nebo z biomasy. Takto získanou energii mohou inteligentní ostrovní systémy ukládat do akumulátorů nebo palivových článků. Akumulovaná energie se tak dá využít v noci nebo za nepříznivých podmínek počasí.

Na základě principu ostrovního systému s akumulací energie fungují i menší technologické celky jako je solární nebo hybridní veřejné osvětlení, semafory, dopravní značení, výdejní a parkovací automaty apod.

Nejvýznamnější využití Off-Grid systémů je v regionech, v nichž pro zásobování energií neexistuje zatím žádná nebo jen nedostatečná infrastrutura. Zásobování proudem je jedním z nejdůležitějších předpokladů pro rozvoj daného regionu. Bez zásobování proudem nefunguje žádný průmysl, žádné vzdělání, žádný rozvinutý společenský ani politický život.

Ostrovní systémy jsou tedy vhodné na místa, kde není žádná elektrická přípojka nebo na místa, kam není možné elektřinu zavést. V našich podmínkách jsou takovými místy například odlehlé chaty, horské sruby, skautské tábory, zahrádkářské osady, obytné přívěsy, karavany, mobilheimy, hausbóty, cestovní lodě, jachty a podobně.


Ostrovní systémy dělíme do tří základních skupin:

 • Ostrovní systémy s přímým napájením

 • Ostrovní systémy s akumulací elektrické energie

 • Hybridní ostrovní systémy

Dobře navržený ostrovní systém nám zajistí čerpání energie za nepříznivého počasí nebo i přes noc.


Výhody ostrovních systémů

 • v době neustálého zdražování energií vám přinese ostrovní systém ENERGETICKOU NEZÁVISLOST A DO BUDOUCNA ZNAČNÉ FINANČNÍ ÚSPORY

 • ostrovní systémy NEZNEČIŠŤUJÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 • ostrovní systémy VYUŽÍVAJÍ OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE (OZE)

 • ostrovní systémy NEPOTŘEBUJÍ TÉMĚŘ ŽÁDNOU ÚDRŽBU

 • ostrovní systémy MAJÍ VYSOKOU ŽIVOTNOST A SPOLEHLIVOST

 • tam kde se energie vyrobí se i spotřebuje, díky tomu U OSTROVNÍCH SYSTÉMŮ DOCHÁZÍ K MINIMALIZACI DISTRIBUČNÍCH ZTRÁT


Co potřebujete vědět před investicí do ostrovního systému


Při budování ostrovního systému je vhodné počítat s využíváním jednofázových spotřebičů. Většina spotřebičů také jednofázové jsou (televize, rádia, ledničky, ale také čerpadla). V případě třífázového systému jsou náklady samozřejmě vyšší. Velmi důležitá je také Vaše energetická náročnost. Cena za ostrovní systém se řídí tím jaký výkon má systém mít, kolik spotřebičů chcete používat a jak dlouho chcete, aby Vám naakumulovaná energie vydržela.


Při výběru ostrovního systému je nutno zohlednit tyto základní údaje:

 • je systém využíván celoročně, nebo sezónně?

 • bude systém používán každý den, nebo jen o víkendu?

 • jaký druh elektrických spotřebičů budeme používat (jednofázové nebo třífázové)?

 • kolik elektrických spotřebičů bude energii s ostrovního systému využívat a jaký je jejich příkon ve W?

 • kolik hodin denně budou tyto spotřebiče v provozu?


Pro tyto účely je nejjednodušší variantou vytvoření tabulky se seznamem spotřebičů a jejich příkony vynásobit odhadnutým počtem hodin jejich provozu. Nejdůležitější jsou spotřebiče, které pracují nepřetržitě i když mají malý příkon. Nesmí se zapomenout na technologie domu. Počítáme jen spotřebiče potřebné v zimním období, protože v létě je většinou energie nadbytek. Po sečtení nám pak vyjde přibližná spotřeba.


Další důležitý údaj je maximální okamžitý příkon domu včetně navýšení o rozběhové proudy. Ten je nutný znát pro návrh výkonu měniče. Čím má měnič větší výkon, tím je dražší a má většinou i větší spotřebu, proto je rozumné navrhnout ho co nejpřesněji. Je potřeba vzít v úvahu všechny velké spotřebiče, především s elektromotory. Rozběhové proudy se liší podle provedení motorů a činí běžně 2-3 násobek uváděného příkonu, ale mohou být i mnohem větší. V případě velkých motorů je rozumné omezit jejich rozběhové proudy elektronicky.


S rozběhovými proudy dále souvisí přepěťová ochrana. Největší nebezpečí hrozí v momentě, kdy se přepíná měnič z jednoho zdroje napájení na jiný.


Pokud známe příkon domu můžeme zvolit potřebný výkon tehnologie vyrábějící energii z obnovitelných zdrojů (solární panely, větrná nebo vodní turbína).Pro jednoduchost můžeme spotřebiče, které využívají ostrovní systém rozdělit do tří skupin:

 • spotřebiče které pracují stále nebo po zapnutí – lednička, osvětlení, počítač, televize, rádio

 • spotřebiče které mohou se spuštěním počkat do doby, kdy je dostatek elektřiny - pračka, myčka nádobí, filtrace vody v bazénu, čerpání vody ze studny do nádrže v domě

 • spotřebiče, které spotřebují nadbytek proudu, který vzniká převážně v létě - ohřívání teplé vody, nebo bazénu


Důvody proč ostrovní systém od nás

 • Zkušenosti, odbornost a profesionalita

  Máme 6 let zkušeností na trhu, během kterých jsme vybudovali certifikovanou profesionální firmu se specializací na vývoj, výrobu, montáž, servis a prodej technologií vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů. S provozováním těchto služeb jsme začali ještě v době, kdy byly pojmy fotovoltaika a obnovitelné zdroje energie zcela neznámá slova.


 • Kvalitní profesionální technické zázemí


 • Silné ekonomické zázemí

  Celkově silné ekonomické zázemí přináší zákazníkovi jistotu kontinuity dodávek, servisu a záruk.


 • Nejnovější technologie a komponenty

  Díky neustálému monitorování celosvětového trhu používáme nejnovější technologie a komponenty.


 • Odzkoušené technologie a komponenty


 • Spolupráce s renomovanými a spolehlivými dodavateli

  Spolupracujeme pouze s renomovanými a spolehlivými dodavateli, kteří jsou ochotni uplatňovat normy vysoké kvality. Vztahy s dodavateli jsou porovnávány s nejlepší dosažitelnou úrovní a vyhodnocovány s cílem usilovat o neustálé zdokonalování.


.................................................................................................................................................................................................................