V oblasti inženýrské a projekční činnosti nabízíme svým zákazníkům kompletní servis.


Před zahájením vlastního projektování poskytujeme investorovi odbornou konzultaci, vypracujeme studii a projednáme předběžně záměr. Při vypracování projektu respektujeme představy zákazníka a v průběhu prací s ním konečnou verzi projektu konzultujeme. Projekt je vypracován v elektronické formě.


.............................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................