Servisní služby


Těžištěm spolehlivého rentabilního provozu elektrárny je profesionální servis. Společnost V.E. Group poskytuje v této oblasti komplexní služby pro všechny typy solárních elektráren nezávisle na realizační firmě. Naše působnost je celostátní, výjimkou však nejsou ani výjezdy k zákazníkům do zahraničí.


Tyto služby jsou poskytovány na základě smlouvy. Předmětem smlouvy může být jakákoliv služba požadovaná zákazníkem. Korektně je předem dáno, co je účelem služeb a jaká je výše plateb.


..................................................................................................................................Nabízené servisní služby:

 • servisní pohotovost 24 hodin denně / 7 dní v týdnu / 365 dní v roce


 • operativní servis - opravy zařízení v záruční i pozáruční době v místě instalace


 • uvedení zařízení do provozu - jedná se o správné uvedení nově instalovaných zařízení do provozu. Služba dává zákazníkovi jistotu odborného nastavení parametrů zařízení pro stabilní chod elektrárny v souladu s technologickými požadavky a doporučením výrobce.


 • správa náhradních dílů - nabízíme službu skladování speciálních náhradních dílů. Díky této službě nedojde k umrtvení značného kapitálu zákazníka ve skladových zásobách a zákazník má garanci dostupnosti aktuálních náhradních dílů 24 hodin denně / 7 dní v týdnu / 365 dní v roce.


 • diagnostika přístrojů a technologických celků


 • termovizní měření - rychlé a přesné diagnostické měření solárních modulů, transformátorů a měničů za plného provozu elektrárny


 • telefonická technická podpora - pracovníci z oddělení Technické podpory řeší technické dotazy, nabízí odborné konzultace o použití a provozování přístrojů a zařízení. Prioritou Telefonické technické podpory je rychlá reakce a profesionální přístup ke každému dotazu.


 • technická pomoc - služba je zaměřena na změnu nastavení parametrů zařízení například v souvislosti se změnou technologie, odběrových podmínek nebo ročního období. Technická pomoc se vztahuje i na konzultace v místě instalace.


Hlavní výhody našich servisních služeb:


 • v našem servisním oddělení máme vlastní odborně proškolený personál (máme 6 let zkušeností v této oblasti, které jsou tvořeny i zkušenostmi z období výstavby a uvádění elektráren do provozu) a kvalitní technické zázemí


 • plně si uvědomujeme význam odbornosti našich pracovníků, proto klademe velký důraz na pravidelné vzdělávací aktivity


 • neustále pro Vás monitorujeme nové trendy a technologie


 • servisní pohotovost držíme 24 hodin denně / 7 dní v týdnu / 365 dní v roce


 • minimalizace doby odstávky včasným servisním zásahem = minimalizace výrobních ztrát


 • vlastní sklad běžných náhradních dílů = zkracuje se dodací lhůta a doba celého servisního zásahu


 • možnost rezervace nezbytných speciálních náhradních dílů = máte jistotu, že jsou důležité speciální náhradní díly a komponenty připraveny pouze pro vás


 • záruka servisu a náhradních dílů na další období


 • spolupracujeme pouze s renomovanými a spolehlivými dodavateli, kteří jsou ochotni uplatňovat normy vysoké kvality


 • máme silné ekonomické zázemí, které přináší zákazníkovi jistotu kontinuity dodávek, servisu a zárukTechnická údržba


Stárnutí je proces, který působí na veškerá zařízení (i to mimo provoz) bez výjimky. Elektronické součástky ztrácejí svoje vlastnosti, usazováním prachu a působením okolního prostředí dochází k riziku zkratu, u řídicích systémů je zapotřebí udržovat všechny záložní baterie v pořádku. Také se nesmí zanedbat pravidelná starostlivost o softwarové vybavení řídicích systémů, jako záloha aktuálních programů, kontrola jejich platnosti nebo aktualizace firmware.


Vlivem stárnutí se zvyšuje pravděpodobnost poruchy jednotlivých součástek a tím i celého systému. Tyto poruchy často končí nákladnou opravou, velkou ztrátou ve výrobě či dalšími nepřímými škodami.


Společnost V.E. Group vytvořila na základě svých dlouholetých zkušeností Program preventivní údržby (PPÚ), který je sestaven na míru vždy pro určitou elektrárnu. Dodržováním předepsaných harmonogramů údržby lze značně minimalizovat náklady vložené do případných oprav v průběhu celého života elektrárny. Preventivní údržba spolu s doporučeními V.E. Group Vám pomohou naplánovat velmi efektivní využití finančních prostředků pro vaše zařízení, a na základě modelu řízené životnosti pak zaručíme hladký přechod na nové zařízení. Dalším důležitým faktorem poukazujícím na nutnost pravidelné technické údržby jsou záruční podmínky jednotlivých technologií.Preventivní technická údržba se skládá z následujících základních částí:


 • vizuální (pohledová) kontrola


 • čištění


 • funkční kontrola


 • diagnostika přístrojů a technologických celků (vč. porovnání skutečně dosažených hodnot s referenčními hodnotami)


 • práce na zařízení


Žádná část údržby se nesmí podceňovat, žádná není více či méně důležitá.
Preventivní technická údržba elektrárny je prováděna na základě harmonogramu údržby min. 2x ročně.


 • preventivní prohlídka před hlavní sezónou po zimním období


 • reventivní prohlídka po sezóně („zazimování“)


.................................................................................................................................................................................................................