Společnost V. E. Group nabízí komplexní služby z oblasti termovizní diagnostiky zaměřené na energetiku. Oblast energetiky byla jednou z prvních, kde termovizní měření nalezlo průmyslové uplatnění. Termovizním měřením se zjišťují především riziková místa na jednotlivých zařízeních elektrárny. Tato riziková místa lze odhalit v rámci rozdílného teplotního profilu. Tento způsob diagnostiky je schopen odhalit i malé odchylky od bezporuchového stavu a tím předejít pozdním a náročným opravám daného zařízení. Výstupem z měření je zpráva v písemné (tištěné) formě, včetně aplikace jednotlivých termosnímků s rizikovými místy. Zákazník rovněž obdrží tuto zprávu v elektronické podobě na CD.


U našich smluvních partnerů je termovizní měření součástí preventivní technické údržby elektrárny, která je prováděna na základě harmonogramu údržby min. 2x ročně.


...........................................................................................................................................Hlavní výhody termovizního měření:

  • efektivní pravidelné kontroly fotovoltaické elektrárny snižují riziko vzniku závad a zajišťují její bezproblémový provoz a zároveň dlouhodobou životnost


  • při kontrolách termovizní kamerou není třeba jednotlivá zařízení, či části odpojovat, protože měření se provádí při plném provozu bez omezení


  • měření panelů pomocí termovizní kamery je rychlý, jednoduchý a spolehlivý způsob jak odhalit výrobní vady (nejlépe v záruční době), poškození při transportu, chybné zapojení, či jiné anomálie


Diagnostika fotovoltaických panelů


Rozložení teploty fotovoltaického panelu při jeho běžném provozu je velmi cenným diagnostickým nástrojem. Měření solárních panelů pomocí termovizní kamery je rychlý, jednoduchý a spolehlivý způsob jak odhalit výrobní vady, poškození při transportu, chybné zapojení, či jiné anomálie ohrožující výsledný výkon FVE a tím i bezprostředně ekonomiku provozu.Termografickým měřením fotovoltaických panelů je možné zjistit a prokázat následující jevy
a nedostatky:


  • zjištění vadných sektorů v jednotlivých fotovoltaických panelech

  • odhalení defektů elektrických komponent (bypass diod a spojovacích skříněk) vč. vadných pájecích bodů

  • odhalení chybných zapojení při montáži či údržbě FVE

Diagnostika rozvoden, rozvaděčů a elektroinstalace


Součástí každého technologického celku v oblasti energetiky jsou zdroje a rozvody elektrické energie. Správná funkčnost těchto systémů je pak základem spolehlivosti celého výrobního procesu. Termovizní diagnostika dokáže odhalit aktuální teplotu všech jednotlivých prvků a spojů včetně míry jejich kritičnosti. Závady se tak mohou objevit u jistících prvků, ve spojích silnoproudé kabeláže nebo v rozvodech elektrické energie. Termovizní měření je v tomto ohledu nejrychlejší metodou, jak bez nutnosti odstavení, identifikovat kritická místa a provést analýzu zatížení. Pravidelné termovizní kontroly mají nejen velký bezpečnostní význam, ale i významný ekonomický efekt.Diagnostika transformátorů a měničů


Většina elektrických zdrojů obsahuje transformátorový měnič elektrické energie. Při jeho funkci dochází vlivem průchodu proudu ke vzniku joulových ztrát a k následnému zahřívání transformátoru a jeho okolí. Termovizní diagnostika transformátorů může odhalit jeho přehřívání i některé typy závad jako jsou přechodové odpory, zkraty na vinutí apod.Dále je možno provádět kontrolu izolace tepelných zařízení, elektromotorů, ložisek a zamezit tak požáru, spálení nebo mechanickému poškození.


.................................................................................................................................................................................................................