Detekci a lokalizaci inženýrských sítí (energetických, telekomunikačních, plynárenských, vodárenských…) vedených pod povrchem země provádíme pomocí moderního profesionálního multifrekvenčního lokátoru Vivax vLocPro od společnosti SebaKMT. SebaKMT je celosvětovou jedničkou na trhu, jak co se týká tržního podílu, tak co se týká inovace na poli technologií sloužících k vyhledávání kabelů, k diagnostice a vyhledávání poruch na energetických, telekomunikačních a vodárenských sítích.


vLocPro je díky použití nejnovějších technologií a širokému pásmu trasovacích frekvencí ideálním profilokátorem ke každodennímu vytyčování polohy kabelových a potrubních vedení v tvrdých provozních podmínkách. vLocPro umí s použitím krokové sondy tzv. A-rámu s centimetrovou přesností lokalizovat plášťové poruchy na silových a telekomunikačních kabelech, a to až do hodnoty 2 MOhmy. Během lokalizace plášťové poruchy se na displeji zobrazují šipky, které obsluhu navigují směrem k poruše. Pomocí vysílače také obsluha může měřit hodnotu odporu kabelu vůči zemi a zjistit tak, která ze žil kabelu je nejvíce poškozena a na které tak bude nejlépe lokalizována hledaná porucha.


Vytyčením inženýrských sítí dokážete v naprosté většině případů eliminovat možnost potenciální nehody při zemních pracích, kdy můžete toto vedení poškodit. Omezte možnost zbytečných nákladů (finančních ztrát) za opravy poškozených inženýrských sítí nebo za zbytečně provedené práce v místech, kde žádné inženýrské sítě nevedou. Nespoléhejte jen na liniové nákresy a neriskujte!


.............................................................................................................................Inženýrské sítě, které dokážeme detekovat:

 • veškeré silové kabely


 • rozvody veřejného osvětlení


 • rozvody kabelové TV


 • datové a jiné kabely


 • plynovod


 • vodovod


 • jiné typy potrubí


Sítě a vedení musí být metalické!Měřením pomocí profilokátoru Vivax vLocPro je možné zjistit a prokázat následující jevy
a nedostatky:


 • polohu, směr a hloubku vedení uloženého v zemi

 • velikost proudu v nalezeném metalickém vedení

 • s centimetrovou přesností lokalizaci plášťové poruchy na silových a telekomunikačních kabelech, a to až do hodnoty 2 MOhmy

 • určit, která ze žil kabelu má nejvíce poškozený plášť a na které žíle tedy bude nejlépe lokalizovatelná plášťová porucha

.................................................................................................................................................................................................................